Pohjamateriaalin valinta akvaarioon

Aloittelijan opas akvaarion pohjamateriaalin valintaan: Hiekka, sora, soil ja muut vaihtoehdot

Akvaarion pohjamateriaali on olennainen osa akvaarion ekosysteemiä ja ulkonäköä. Sillä on suuri vaikutus akvaarion kokonaisilmeeseen, ja ennen kaikkea kalojen ja kasvien hyvinvointiin akvaariossa. Pohjamateriaalin valinta voi tuntua aluksi haastavalta, mutta oikean vaihtoehdon valitseminen tekee akvaarion ylläpidosta ja kasvien hoidosta huomattavasti helpompaa. Tässä oppaassa käsitellään erilaisia akvaario hiekkoja, akvaario soria, soileja ja pohjaravinteita, niiden ominaisuuksia ja mitä tulee ottaa huomioon valintaprosessissa.

Akvaarioon on nykyään saatavilla paljon erilaisia pohjamateriaaleja kuten hiekkaa, soraa, ravinnepohjaa, murskeita ja soileja.

Kaikilla näistä erilaisista materiaaleista on omatarkoituksensa ja omanlaisensa käyttökohteet. Ennen materiaali valintaa olisi hyvä saada yleisajatuksesta kiinni mitä akvaariolta halutaan. Muutamia huomioon otettavia asioita ovat:

Onko akvaariossa tarkoitus pitää eläviä kasveja?
Mikäli akvaarioon on tarkoitus laittaa eläviä kaveja on tärkeää, että pohjamateriaalia laitetaan akvaarioon tarpeeksi. Näin  kasvit voivat juurtua kunnolla, eivätkä ne irtoile jatkuvasti pohjasta. Hyvänä lähtökohtana on, että pohjamateriaalia olisi vähintään 5 cm kerros akvaarion pohjalla, jos akvaariossa on tarkoitus pitää kasveja. Jos kasveja ei ole tarkoitus laittaa akvaarioon, pärjätään hyvin jo noin 2,5 cm kerroksella.

Mitä kaloja?
Onko akvaarioon tulossa monnisia, piikkisilmiä, kärsänuoliaisia tai muita veden eläviä, jotka haluavat kaivella akvaarion pohjaa ja hautautua akvaarion pohjamateriaalin sekaan? Jos on, pitää pohjamateriaalin valinnassa ottaa tämä huomioon.
Monniset rakastavat tonkia ja etsiä ruokaa pohjamateriaalin seasta ja tämä ei onnistu, jos altaan pohjalla on vain peukalonpään kokoisia kiviä. Samoin on tärkeää, että pohjamateriaali ei ole teräväsärmästä tai mursketta, sillä eläimet saattavat vahingoittaa itseään pohjaa tonkiessaan.

Dupla jokihiekka
JBL sansibar dark
JBL sansibar gray
Aquael kvartsihiekka
Dupla colour musta
Punertava hienohiekka

Hiekat

Hiekka on yksi yleisimmistä akvaarion pohjamateriaaleista, ja se sopii erityisen hyvin trooppisten kalojen akvaarioihin. Hiekka on helppohoitoinen ja antaa akvaariolle luonnollisen ulkonäön. Hiekkoja on saatavilla useissa eri väreissä, joten erinäköisten sisustusten tekeminen on helppoa.

Hiekaksi kutsutaan kaikkea kivimateriaalia joka on raekooltaan 0,06 – 2 mm. Tästä syystä eri hiekkojen välillä on eroja niiden puhtaana pitämisessä.

Hyvin hienojakoinen (0,06-0,4mm) hiekkapohja saattaa päästä tukkeutumaan ajan myötä, jos pohjaa ei välillä pöyhitä. Kaikki partikkelit kuten kalojen jätteet jäävät hiekan pinnalle näkyville. Hiekkaa ei varsinaisesti voi lapota puhtaaksi vaan lappoa liikutellaan pohjan tuntumassa siten, että hiekan päälle kertyneet partikkelit nousevat veden mukana pois pohjalta ilman, että hiekka nousee lappoon. Erittäin hienon hiekan kanssa akvaariossa kannattaa olla useampia suodattimia, jotta vedenkierto saadaan järjestettyä siten, että hiekan päälle kertyvä jäte saadaan ohjattua vedenvirtauksella suodattimeen. Ole kuitenkin varovainen, ettei hiekkaa mene suodattimeen, sillä hieno hiekka saattaa rikkoa suodattimen, mikäli sitä päätyy paljon suodattimen sisälle.

Hieman karkeampi hieno hiekka (0,5-2mm) on aloittelijaystävällisempää. Sitä on helpompi lapota, kuin erittäin hienoa hiekkaa. Akvaarioon kertyvät partikkelit menevät enemmän hiekan sisälle, joten kertyvä jäte ei jää samalla tavalla näkyville,  kuin erittäin hienon hiekan kanssa. Tällaista hiekkaa tulee  lapota, jotta sen sekaan kertynyt jäte saadaan poistettua akvaariosta. 

Yleisesti ottaen hiekka soveltuu loistavasti aloittelijan akvaarioon  ja kaikille pohjaa tonkiville eläimille. Suosittelemme aloittelijoille hiekkana 1-2 mm raekokoista hiekkaa sen helpomman hoidon takia.

Dupla colour harmaa
Dupla colour musta
Dupla colour suklaa
AquaEl multicolour
Dupla colour valkoinen

Sorat

Sora on myös yleinen pohjamateriaalivaihtoehto monille akvaarion harrastajille. Sitä on saatavilla hyvin paljon erikokoisena ja -värisenä. Soraksi kutsutaan kaikkea kivimateriaalia joka on raekooltaan 2-20 mm.

Sorapohjaa valitessa tulee huomioida, että soramurske ei sovellu käytettäväksi pohjakalojen ja pohjaa tonkivien kalojen kanssa. Tosin murskeita ei pääsääntöisesti edes myydä akvaariokäyttöön juuri tästä syystä. Pohjakalojen ja pohjaa tonkivien kalojen kanssa on tärkeää, että sora on pyöreäsärmästä eikä se sisällä teräviä reunoja, joihin kalat voisivat itsensä satuttaa.

Soraa käytettäessä pohjaa tulee lapota, sillä lähes kaikki pienet jätepartikkelit päätyvät soran sisälle pois silmistä. Soran lappoaminen on helppoa, koska soran jyvät ovat tyypillisesti huomattavasti raskaampia, kuin jäte partikkelit.

Aloittelijalle suosittelemme sora pohjaksi 2-5 mm raekokoista pohjaa. Tässä raekoossa kasvit pystyvät vielä juurtumaan hyvin pohjaan.

Aquael sora
Kivisekoitus Sarek
Mustat Jokikivet
Dupla colour musta
Pohjasora Los Nevados
Dupla colour ruskea

Hiekan ja soran seokset, koristehiekat ja kivet

Hiekkaa ja soraa voidaan myös hyvin sekoittaa samaan akvaarioon. Seoksen suhteella ja raekokojen erolla voideen luoda hyvin luonnonmukaisen näköinen pohja akvaarioon. Huomioitavaa seoksessa kuitenkin on, että suuremmat jyvät tuppaavat nousemaan hiljalleen pinnalle päin, mutta lapotessa pohjaa pienemmät jyvät nousevat aina pinnalle. 

Seosta tehtäessä voidaan myös hyvin käyttää pientä määrää tehostehiekkaa tai kivä luomaan pohjalle mielenkiintoisia yksityiskohtia. 

Saatavilla on nykyään myös valmiita luonnon seoksia. äiden kanssa kannattaa kuitenkin mitata vesiarvoja pohjamateriaalin lisäämisen jälkeen, sillä luonnonseoksen kanssa ei voida koskaan taata 100% varmuudella, etteikö seoksessa olisi pieniä määriä kalkkikiveä mukana – kalkki vaikuttaa vesiarvoihin.

Hiekka Glacier Gravel
Hiekkasekoitus Midland Ground
Jokihiekka Grey River
Zen Pebble Punainen
Decoris Pinkki

Soilit ja ravinnepohjat

Soil on erityisesti kasvien kasvatukseen suunniteltu pohjamateriaali. Se sisältää huomattavia määriä ravinteita, jotka edistävät kasvien kasvua ja juuriston kehittymistä. Tästä syystä soili on erinomainen valinta aquascaping -tyyliseen akvaarioon ja hyvin voimakkaasti kasveihin painottuneeseen akvaarioon. 

Soilit kuitenkin muokkaavat akvaarion vesikemiaa laskemalla veden pH arvoa, joten suosittelmme ottamaan soileista ja niiden käytöstä huomattavasti selvää, ennen kun perustat ensimmäisen akvaarion soililla.

Aloittelijaystävällisempänä vaihtoehtona suosittelemmekin mieluummin ravinnepohjan käyttämistä akvaariossa soilien sijaan. 

Ravinnepohjat levitetään akvaarion pohjalle ennen hiekan laittamista akvaarioon. Ravinne pohja takaa soilien tapaan kasveille paljon ravinteita ja auttavat niiden terveessä kasvussa pohjan kuitenkaan olematta suoraan veden kanssa niin paljon tekemisissä, sillä  pohjan päälle laitetaan aina vähintään 5 cm kerros hiekkaa. Ravinnepohjissa ei kuitenkaan koskaan ole yhtä paljon ravinteita kasveille kuin soileissa.

Soilissa ja ravinnepohjissa riittää yleensä ravinteita kasveille muutamaksi ensimmäiseksi vuodeksi, joten ravinnepohja on hyvin edullinen tapa lannoittaa kasveja pitkän aikaa. Lopulta kuitenkin kummassakin ravinteiden määrä alkaa laskemaan, jolloin niitä pitää lisälannoittaa pohjaravinnetableteilla.

Ravinnepohjan ja soilin voi akvaariossa korvata pitkälti pohjaravinnetableteilla. Tabletteja voidaan lisätä akvaarioon koska tahansa jälkikäteenkin.

Muista nämä vinkit pohjamateriaalin valinnassa:

  1. Kalojen tarpeet: Harkitse valintaasi kalojen lajien ja niiden vaatimusten perusteella. Esimerkiksi pohjakalat, kuten monniset, hyötyvät hiekasta.

  2. Kasvien vaatimukset: Jos suunnittelet kasviaiheista akvaariota, harkitse soilin tai kasvualustan käyttöä kasvien hyvinvoinnin takaamiseksi. Pohjatabletit ovat myös varteenotettava vaihtoehto

  3. Pohjamateriaalin syvyys: Riittävän syvä pohjamateriaalikerros antaa kasveille vakaan pohjan ja auttaa juuristoa kehittymään.

  4. Puhdistus ja hoito: Valitse pohjamateriaali, joka on helppo puhdistaa ja ylläpitää.

  5. Esteettinen ilme: Myös hiekan värillä on suuri merkitys sille mitä akvaariosi näyttää ja minkälaiset värit kalasi ottavat. Yleisesti ottaen kalat ottavat voimakkaammat värit tummemmalla pohjalla kuin vaaleammalla

Aloittelijan kannattaa aloittaa yksinkertaisella ja helppohoitoisella pohjamateriaalilla, kuten hiekalla (1-2 mm) tai soralla (2-5 mm). Kun akvaarioharrastus etenee, voit kokeilla erilaisia vaihtoehtoja seuraavissa akvaarioissa.

Voiko akvaariossa käyttää muuta pohjamateriaalia kuin akvaarioon tarkoitettua ? Kyllä ja ei, asiaan on hyvin vaikea antaa kaiken kattavaa vastausta, harrastajat ovat käyttäneet akvaarioissa esimerkiksi hiekkapuhallushiekkoja ja uima-altaiden suodatin hiekkoja pääosin ongelmitta. Syy, miksi emme niiden käyttöä voi kuitenkaan suositella on, että hiekkojen valmistajat eivät valmista hiekkaa akvaariota varten, joten niitä harvoin tutkitaan niiden akvaarioon soveltumisen osalta. Hiekoissa saattaa olla mukana kalkkikiveä joka kovettaa vettä tai raskasmetalleja jotka ovat haitallisia akvaarion asukkaille pitkässä juoksussa. Jos valmistaja kuitenkin kertoo hiekan soveltuvan akvaarioon, silloin sen pitäisi olla turvallista käyttää.

Riippumatta valinnastasi, muista seurata akvaarion vedenlaatua ja kalojen käyttäytymistä säännöllisesti. Näin voit tarvittaessa tehdä muutoksia ja varmistaa akvaarion asukkaiden hyvinvoinnin.

Paljonko pohjamateriaalia tarvitaan?

Pohjamateriaalin määrän kiloissa akvaarioosi saat helpoiten seuraavalla laskukaavalla:
Akvaarion pituus x syvyys x haluttu hiekan paksuus akvaariossa = A/1000 x 1,4

Eli esimerkiksi akvaarion pituus 80 cm x akvaarion syvyys 40 cm x haluttu hiekanpaksuus 5 cm
Laskukaava: 80*40*5= 16 000 / 1000 = 16 litraa * 1,4 = 22,4 kg

Kirkas ja värikäs akvaario odotushuoneen nurkassa

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.